De website serviceplein.kawneer.nl is een campagne website voor de naamverandering van Alcoa naar Kawneer. Daarnaast zal deze site gebruikt worden om ons serviceniveau richting al onze doelgroepen te verhogen door middel van verschillende online tools.

Op 22 Augustus 2016 is onze rechtsgeldige naam van Alcoa Nederland BV veranderd in Kawneer Nederland BV.